Czym jest ESG? Jaki ma wpływ na zarządzanie firmą i jej zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój firmy, czyli jej ład korporacyjny, wpływ na środowisko i społeczność. Sprawdź, co warto wiedzieć o ESG i sprawdź regulacje prawne.
Firma rozwija się dzięki społeczeństwu, dbaniu o środowisko i odpowiedniemu zarządzaniu wewnątrz firmy.

ESG to tajemniczy skrót, który pochodzi od angielskich słów environment (środowisko), social (społeczeństwo) i governance (ład korporacyjny). Jest to strategia firmy, która skupia się na tych trzech niefinansowych aspektach rozwoju. Uwzględnienie tych trzech obszarów przynosi korzyści firmie, interesariuszom i środowisku. Tylko takie wsparcie pozwala jej na zwiększenie sukcesu i korzyści z rozwoju firmy.

Zrozumieć ESG — na czym się skupiają poszczególne elementy strategii?

W wyniku dynamicznego i globalnego rozwoju biznes musi zmierzyć się z coraz większą presją światła i środowiska. W takiej chwili do firmy wkracza koncepcja ESG, która staje się odpowiedzialna za wdrożenie strategii i działań przedsiębiorstwa. ESG dotyczy trzech obszarów: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Te trzy aspekty są ze sobą połączone i tworzą integralną część sposobu prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Wpływ firmy na środowisko

Środowisko odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na ekosystemy naturalne. Obejmuje aspekty związane z ochroną klimatu, efektywnym wykorzystaniem zasobów, zarządzaniem odpadami, ochroną bioróżnorodności i minimalizacją szkodliwego wpływu na środowisko.

Młoda roślina wyrastająca z monet. Dbanie o środowisko może przynieść firmy korzyści.

Przedsiębiorstwa, które skupiają się na środowisku, mają na celu zminimalizowanie swojego śladu węglowego, inwestują w energię odnawialną, pracują nad oszczędzaniem zasobów wodnych i ograniczają emisję CO2.

Nowoczesne firmy doskonale wiedzą, że mają realny wpływ na stan środowiska. Od ich decyzji zależy, jak to będzie wyglądać za miesiąc, rok, kilka lat. Dlatego już teraz optymalizujesz swoje działanie w taki sposób, by poprawić stan przyrody.

Społeczeństwo buduje firmę

Wpływ przedsiębiorstwa na otaczającą społeczność, pracowników, klientów i innych interesariuszy jest ogromny. Ta część raportu obejmuje aspekty związane z etyką biznesu, zarządzaniem zrównoważonymi łańcuchami dostaw, tworzenie miejsc pracy, zapewnienie warunków pracy i przestrzeganie praw człowieka.

Są to firmy, które angażują się w społeczeństwo, w inicjatywy społeczne, wspierają lokalne społeczności, promują równość, różnorodność i integrację w miejscu pracy oraz wdrażają e-obsługę w całym łańcuchu dostaw.

Przedsiębiorstwo funkcjonujące zgodnie ze strategią ESG, doskonale wie, że inwestycja w społeczności to najlepszy ruch, na jaki może sobie pozwolić.

Jak funkcjonuje firma od środka?

Ład korporacyjny przedsiębiorstwa odnosi się przede wszystkim do sposobu postępowania i relacji z akcjonariuszami. Dotyczy poszczególnych struktur zarządzania, odpowiedzialności korporacyjnej, przejrzystości i sposobu podejmowania decyzji.

Firmy, które dążą do zrównoważonego ładu korporacyjnego, mają wypracowane najlepsze praktyki w zarządzaniu. Charakteryzują się przejrzystością w swoich działaniach, etycznym zarządzaniem i uwzględniają interesy wszystkich swoich akcjonariuszy.

Jakie korzyści dla firmy przynosi realizacja strategii ESG?

Implementacja strategii ESG niesie za sobą dodatkowe korzyści dla firmy, które angażują się we wdrażanie odpowiednich praktyk. Wdrożenie strategii ESG niesie za sobą dobrą reputację przedsiębiorstwa, lojalność pracowników i pozytywnie przedstawia przedsiębiorstwo w oczach inwestorów.

Poprawa reputacji firmy

Wszelkie działania związane z ESG w firmie budują jej charakter. Przedstawiają ją jako:

 • odpowiedzialną,
 • zrównoważoną,
 • społecznie zaangażowaną.

Klienci, pracownicy i społeczność sprawiają, że firma będzie działać zgodnie z wartościami ESG. Poprawa reputacji wpływa na zaufanie klientów, przyciąganie nowych i buduje ich zaufanie.

Satysfakcja i lojalność dobrego pracownika

Wyższa satysfakcja i lojalność pracowników to bardzo ważny element rozwoju. Firmy angażujące się w ESG są atrakcyjne dla pracowników, szczególnie dla młodszych pokoleń, które bardziej niż poprzednie, zwracają uwagę na wartości, wsparcie i cele firmy. Pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani, gdy ich wartości są zgodne z wartościami firmowymi.

Dobro pracowników wszystkich szczebli jest brane pod uwagę w raporcie ESG.

Zwiększa to, że retencję pracowników i przyciąga nowe talenty. Nie potrzeba nic więcej do funkcjonowania solidnej firmy jak zaangażowanie wartościowych dla niej pracowników.

Wyznawane wartości to miara dobrej firmy

Inwestorzy coraz bardziej uważnie kierują uwagę na ESG przy potwierdzaniu decyzji inwestycyjnej. Firmy, które prowadzą działalność zgodnie z ESG, są postrzegane jako rzetelne i bardziej wartościowe. 

Co za tym idzie, bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Szczególnie tych, którzy stawiają na odpowiedzialne inwestowanie. W ramach strategii ESG można przyciągać nowych inwestorów i zwiększać wartość rynkową firmy.

Adaptacja do przyszłej regulacji prawnej

Przepisy prawne i przepisy dotyczące ESG są coraz bardziej restrykcyjne. Firmy, które już wcześnie wdrażają reguły ESG, mają większe szanse na szybkie dopasowanie się do przyszłych wymagań regulacyjnych. Działanie zgodne z obszarem ESG, takie jak minimalizowanie ilości wydzielania gazów cieplarnianych, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, minimalizują przyszłe koszty wynikające z wrażania takich rozwiązań i adaptacji do przyszłych wymogów. 

Jakie firmy już postawiły na ESG?

Coraz więcej firm widzi pozytywny wpływ raportu ich działań na rozwój. Między przedsiębiorstwami, które przygotowały już taki raport, znajdują się:

 • Pepsi CO,
 • CCC S.A,
 • Santander Bank Polska,
 • i inni.

PepsiCO — jak na jej rozwój wpływa raport rozwoju ESG?

Firma PepsiCO jest amerykańskim przedsiębiorstwem, które może poszczycić się tym, że jest jednym z głównych na świecie producentów napojów bezalkoholowych.

Przedsiębiorstwo PopsiCO znane jest z produkcji i dystrybucji bezalkoholowych napojów gazowanych i przekąsek. 

Już w 2020 roku PepsiCO jasno określiło tematy, które są dla przedsiębiorstwa ważne. Tym samym dało jasno do zrozumienia, że ​​ich działania w zakresie wdrażania rozwoju to przemyślana strategia działań. Raportowanie ESG tylko potwierdził, że przedsiębiorstwo wie, jak ważna jest przejrzystość działań i potwierdza, że dbanie o dostarczenie i łańcuch dostaw ma realny wpływ na życie społeczności, środowisko.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa zawarta jest w Tematach ESG, które PepsiCO przedstawiła już jakiś czas temu. Są to działania firmy, mające pozytywny wpływ w obszarach:

 • rolnictwa i zaopatrzenia,
 • wpływu na środowisko,
 • produktów i odżywiania,
 • społeczeństwa,
 • etyki i zarządzania,
 • ładu korporacyjnego.

Wszystko to stawia PepsiCO w czołówce firm, które mają realny wpływ na poprawę środowiska, życie społeczności i etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

CCC S.A. idzie po zmiany!

CCC S.A. to grupa działająca w 20 krajach w Europie i Azji. To modowe przedsiębiorstwo łączy ze sobą dużą dawkę społecznej odpowiedzialności, dbałość o środowisko i swoich pracowników. W raporcie ESG Grupa CCC może pochwalić się ogromnymi zmianami w stosunku do roku bazowego (2019).

Według raportu wszystkie sklepy w Polsce objęte są zbiórką zużytego obuwia. Ponad 90% odpadów poddawane jest recyklingowi lub innym procesom mającym na celu odzyskanie surowców, a 100% obiektów należących do Grupy CCC zasilana jest energią OZE.

Dostawcy CCC S.A. mają obowiązek przestrzegania Kodeksu Postępowania. Przedsiębiorstwo przeprowadza regularnie audyty firm, z którymi współpracuje.

Firma zamierza wyeliminować całkowicie występowanie wypadków w pracy i eliminuje wszelkie nierówności wśród pracowników.

Dzięki tym krokom podjętym przez spółkę w obszarach ESG Grupa CCC wytycza standardy postępowania w kwestiach związanych z prawami pracowników, prawami człowieka i ochronie środowiska.

Santander Bank Polska inwestuje w przyszłość

Swoimi produktami, Santander Bank Polska wspiera swoich klientów w rozwoju nisko- i zeroemisyjnych inwestycji. Już w 2020 roku Bank osiągnął neutralność w zakresie wewnętrznej emisji CO2, a do końca 2030 roku przestanie współpracować ze spółkami energetycznymi, których przychód pochodzący z produkcji energii z węgla przekracza 10%.

Bank działa w trzech obszarach: wewnętrznie dba o ład korporacyjny i zarządza w taki sposób, by wyeliminować szkodliwy wpływ na środowisko, lokalnie wspiera swoich klientów, w ich ekoprzemianie. Produkty, które oferuje bank, mają na celu pomóc zadbać o środowisko. Trzeci obszar obejmuje działania na większą skalę. Bank planuje współpracować jedynie ze spółkami i przedsiębiorstwami, które dążą do zrównoważonego rozwoju.

Dzięki temu zarząd Santander Bank Polska ma realny wpływ na środowisko naszego kraju i wymusza pozytywną przemianę na swoich kontrahentach.

Oprócz wpływu na zmiany środowiskowe realnego wpływu na życie lokalnych społeczności i swoich pracowników, wymienione wyżej firmy tworząc raport ESG, dbają równocześnie o swój pozytywny wizerunek w oczach inwestorów. Dzięki temu ich akcje osiągają wyższe notowania na giełdach.

ESG, a wpływ na decyzje inwestycyjne

Założenia w obszarach ESG mają ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne firm, przygotowujących raport zrównoważonego rozwoju. Chcąc realnie wpływać na środowisko, społeczność — zarówno lokalną, jak i tą wewnątrz firmy, zarząd musi podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji. Za sprawą ESG firmy decydują się na ekologiczne rozwiązania, dzięki którym zmniejszają swój ślad węglowy. Dokładniej przyglądają się swoim kontrahentom i dostawcom, a bezpieczeństwo i komfort pracowników jest ważniejszy niż do tej pory.

ESG wpływa na deyzje inwestycyjne firm.

Dzięki temu firma może bezpiecznie się rozwijać, zmniejsza ryzyko strat, w razie zmian prawnych i zyskuje świadomych, rzetelnych i oddanych pracowników. ESG nie tylko wpływa na zarządzanie, ale jest również wyznacznikiem odpowiedzialnego biznesu.

Te czynniki sprawiają, że firma może bezpiecznie patrzeć w przyszłość i rozwijać się zgodnie ze swoimi przekonaniami. Może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i w trosce o środowisko. Czynniki ESG sprawiają, że na firmę przychylniej patrzą inwestorzy. Wiedzą oni, że dbanie o przyszłość społeczeństwa i planety będzie w nadchodzących latach głównym celem wszystkich rozwiniętych i rozwijających się państw. Dlatego realizacja celów zrównoważonego rozwoju, a w tym raportowanie ESG, jest ważne.

Przyszłość ESG

Od 2024 roku zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD, która ma na celu ujednolicenie i nałożenie obowiązku raportowania ESG przez przedsiębiorstwa. Będzie ona dotyczyła raportowania danych przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2023. Ponadto Komisja Europejska narzuci obowiązek raportowania ESG większej ilości podmiotów. Już nie tylko spółki giełdowe będą musiały przedstawiać raport zrównoważonego rozwoju.

Nowe prawo wymusza raportowanie na firmach i spółkach, które są notowane na giełdzie, których przychody przekraczają 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową wynoszącą 85 mln zł.

To nie koniec zmian. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, trzy lata później obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych z zakresu zrównoważonego rozwoju będą miały wszystkie spółki.

Działania firm związane z ochroną środowiska, dbałością o lokalne społeczeństwo i ład korporacyjny, zawarte w raportach pozafinansowych, nie tylko niosą za sobą wyjątkowe zalety. Od przyszłego roku taka polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność w tych trzech obszarach będą obowiązkowe dla większych firm. Odpowiedzialność biznesu stanie się nieodłącznym jego elementem. W najbliższych latach firmy muszą patrzeć nie tylko na swoje dobro finansowe, ale także na wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczność.

Chcesz porozmawiać o pomiarach związanych z ESG w swojej firmie? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.