Daje wszystkim możliwość wspólnego zgłaszania i rozwiązywania problemów

Ponad 70% czynności wykonywanych każdego dnia przez Twoich pracowników NIE jest wartością dodaną dla Klientów.

Sherlock-Waste dlaczego warto

Uwalnia potencjał pracowników do wdrażania innowacyjnych pomysłów

Aż 84% kadry zarządzającej uważa, że innowacje są kluczem do wzrostu ich firmy w przyszłości. Tymczasem tylko 6% z nich jest zadowolonych z poziomu innowacyjności swojej organizacji[2].

Uwolnij kreatywność i innowacyjność swoich ludzi, ale skoncentrują ją na najważniejszych problemach w firmie. Spraw, aby pomysły faktycznie stawały się  rzeczywistością. Prawdziwa innowacja to:

Innowacja = problem warty rozwiązania + pomysł + implementacja

Increase
employee engagement
Reduction
of employee turnover
Notice
the most important problems

Podnosi satysfakcję i buduje zaangażowanie zespołu

Tylko 15% ludzi na całym świecie odczuwa satysfakcje ze swojej pracy i aktywnie się w nią angażuje. Jednocześnie, 70% pracowników wskazuje na to, że to liderzy są odpowiedzialni za poczucie szczęścia.
Dobre relacje i mądre, świadome przywództwo mogą zapewnić zdrową, przyjazną atmosferę w firmie. Czego oczekują ludzie od lidera?[3] Przede wszystkim sanuje innych ludzi (63% wskazań), buduje poczucie wpływu i przynależności do organizacji (61%), zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów i uczenia się (58%), jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (54%).

Sherlock-Waste dlaczego warto 2
Increase
employee engagement
Reduction
of employee turnover
Notice
the most important problems
Sherlock-Waste dlaczego warto 3

Zapewnia lepsze wyniki i realne rezultaty biznesowe

Badania wskazują, że firmy posiadające zaangażowanych pracowników mają średnio
22% wyższą produktywność, 60% wyższą jakość usług i 87% mniejszą rotację. [4]
Spraw, aby wszyscy pracownicy skoncentrowali swoją energię na rozwiązywaniu problemów wartych rozwiązania. Wdrażaj te pomysły, które wspólnie wybierzecie, jako wartościowe i mające realny wpływ na cele biznesowe. Doskonalcie procesy, poprawiajcie jakość, eliminujcie marnotrawstwa każdego dnia.