Jak działa aplikacja
Sherlock Waste?

Sherlock Waste w prosty sposób, poprzez zaangażowanie pracowników we wspólne rozwiązywanie problemów, pozwala osiągnąć natychmiastowe rezultaty w optymalizacji procesów jak i długofalowe zmiany w kulturze organizacji.

Odtwórz wideo
Zgłaszanie usprawnień i problemów
Generowanie pomysłów
Wdrażanie rozwiązań
Monitorowanie efektów biznesowych

Pracownicy zgłaszają obszary do usprawnień oraz problemy w firmie

Szybko, prosto, czytelnie. Każdy pracownik tu i teraz, kiedy tylko pojawi się problem w codziennej pracy, może zgłosić swój pomysł na usprawnienie. W aplikacji na telefon, tablet lub dowolną przeglądarkę internetową.

wybór kategorii

Definiujesz własne Kategorie zgłoszeń

Dzięki kategoriom, masz pełną kontrolę nad zgłoszeniami. Sam definiujesz w aplikacji konkretne kategorie w których chcesz, aby pracownicy dodawali zgłoszenia.

Definiujesz własne Kategorie zgłoszeń

Dzięki kategoriom, masz pełną kontrolę nad zgłoszeniami. Sam definiujesz w aplikacji konkretne kategorie w których chcesz, aby pracownicy dodawali zgłoszenia.

wybór kategorii

Każde zgłoszenie trafia do odpowiedniej osoby

Pomysły na usprawnienia nie giną. Zawsze masz pewność, że zgłoszenia Twoich pracowników trafią do właściwych osób odpowiedzialnych za dany obszar w firmie.

Group

Wspólnie z innymi pracownikami decydujesz o priorytetach

Im więcej osób „Ma to samo” tym wyższy priorytet dla zgłoszenia. Dzięki zaangażowaniu wszystkich w wybór priorytetów do zmian, koncentrujesz zasoby organizacji, tam gdzie to ma największe znaczenie dla firmy i Twoich pracowników.

Wspólnie z pracownikami decydujesz o priorytetach

Im więcej osób „Ma to samo” tym wyższy priorytet dla zgłoszenia. Dzięki zaangażowaniu wszystkich w wybór priorytetów do zmian, koncentrujesz zasoby organizacji, tam gdzie to ma największe znaczenie dla firmy i Twoich pracowników.

Group

Statusy śledzisz na bieżąco

Każde zgłoszenie ma swój status, który jest widoczny dla wszystkich pracowników. Nikt niczego się nie domyśla i zawsze jest na bieżąco.

Group 23 (1)
Powiadomienia

Otrzymujesz powiadomienia w czasie
rzeczywistym

Dzięki natychmiastowym notyfikacjom możesz monitorować statusy zgłoszonych przez pracowników problemów i pomysłów na usprawniania.

Otrzymujesz powiadomienia w czasie
rzeczywistym

Dzięki natychmiastowym notyfikacjom możesz monitorować statusy zgłoszonych przez pracowników problemów i pomysłów na usprawniania. Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zgłoszeniami na każdym ich etapie.

Powiadomienia

Dzięki gamifikacji wspierasz zaangażowanie

Docenianie i nagradzanie dzięki w pełni konfigurowalnemu modułowi Rankingów. Nagradzanie punktami za poszczególne akcje pozwala wyrabiać nowe nawyki i daje możliwość wyróżnienia najbadziej zaangażowanych.

UI Ranking - Pracownicy Copy (2)
Group 18 Copy 2

Wskazujesz powstałe korzyści po rozwiązaniu problemu​

Sherlock Waste pozwala bardzo szybko opisać korzyści jakie przyniosło rozwiązanie problemu. Wystarczy wybrać konkretne zdefiniowne już korzyści takie jak np. oszczędność czasu, satysfakcja pracowników czy korzyści biznesowe.

Wskazujesz powstałe korzyści po rozwiązaniu problemu​

Sherlock Waste pozwala bardzo szybko opisać korzyści jakie przyniosło rozwiązanie problemu. Wystarczy wybrać konkretne zdefiniowne już korzyści takie jak np. oszczędność czasu, satysfakcja pracowników czy korzyści biznesowe.

Group 18 Copy 2

Monitorujesz na bieżąco wyniki wdrożeń

Platforma raportowa zapewnia dostęp do wszystkich informacji na temat aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu masz pełny obraz sytuacji w Twojej firmie.

Screenshot_2020-04-07 Sherlock Waste

Zobacz Sherlock Waste w akcji!