Raport Benchmarkingowy

Ogólnopolskie badanie systemów sugestii i innowacji pracowniczych

Z raportu dowiesz się:

Firmy uczestniczące w badaniu

0 +

Ilość obszarów badawczych

0 +

Data publikacji raportu

1 czerwca 2021

Sprawdź najlepsze praktyki angażowania pracowników w doskonalenie firmy

Wypełnij i pobierz bezpłatnie

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Organizator