Wyzwól potencjał
pracowników do 
usprawniania Twojej firmy

Dzięki Sherlokowi pracownicy zamienią swoje codzienne problemy w świetne pomysłyskuteczne rozwiązania. To podnosi ich satysfakcję z pracy, a Ty widzisz realne efekty biznesowe dla firmy.

Odtwórz wideo

Jak działa nasz System Doskonalenia?

Od pomysłu do efektów biznesowych

Wszyscy pracownicy
zmieniają się w detektywów

Zgłaszają problemy, szukają obszarów do usprawnień i dzielą się pomysłami

Najlepsze pomysły
zostają faktycznie wdrożone

Managerowie łatwo zarządzają zgłoszeniami, wybierając priorytety

Realny wpływ
rozwiązań na efekty biznesowe

Monitorujesz efekty biznesowe z wdrożeń na bieżąco w systemie

Efekty wdrożeń u naszych Klientów

Odkryj skuteczność naszego systemu

11x

więcej zgłoszonych pomysłów

87%

zaangażowanych pracowników w doskonalenie

7x

ROI z wdrożonych rozwiązań

7.8

zgłoszonych pomysłów na pracownika

Case Study

Jak sprawdza się nasz System
Doskonalenia w praktyce?

Zaufały nam innowacyjne i dynamicznie rozwijające się firmy z całego świata:

Zmień frustrację
innowację!

Nie czekaj! Już dziś wypróbuj nasz system i przekonaj się,

jak potencjał pracowników usprawni Twoją firmę i jak duże 

efekty biznesowe przyniesie.

Jedno narzędzie, wiele możliwości

Kluczowe funkcjonalności systemu

Szybkie dodawanie zgłoszeń

W prosty i wygodny sposób dodasz swoje pomysły
na usprawnienia w całej firmie. Możesz to zrobić poprzez
aplikacją mobilną lub przez przeglądarkę na komputerze. 

Intuicyjny panel zarządzania

Zarządzanie zgłoszeniami i mierzenie efektów biznesowych za pomocą jednego panelu administracyjnego. Dedykowany panel do szybkiego i łatwego zarządzania zgłoszeniami i kalkulator pozwali Ci śledzić i cieszyć się wpływem na biznes.

Cieszy nas zaangażowanie naszych pracowników. Mamy świadomość jesteśmy na początku drogi, mamy jeszcze dużo potencjału i dużo do zrobienia. Udało nam się [w 2021 roku] zdobyć już 1100 pomysłów, co jest 11x wzrostem w porównaniu do poprzedniego systemu.
Dzięki aplikacji Sherlock Waste będziemy mogli po pierwsze uwolnić potencjał młodych, kreatywnych ludzi w zespołach. Po drugie – mamy możliwość przejścia od etapu kreowania do etapu dzielenia się nie tylko rozwiązaniami, ale także problemami.

Zobacz Sherlock Waste w akcji!

Zacznij zmieniać firmę dzięki usprawnieniom pracowników!

© Copyright 2022 Sherlock Waste Sp. z o.o. | Turn frustration into innovation | All rights reserved

„Sherlock waste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.„Sherlock Waste” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 9 stycznia 2019 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Celem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie narzędzia – aplikacji mobilnej trwale zwiększającej zaangażowanie pracowników w doskonalenie firmy (tzw. Continous Improvement). Narzędzie to będzie służyć do:

  • angażowania pracowników w identyfikowanie oraz zgłaszanie problemów i marnotrawstw* występujących w spółce;
  • agregowania danych związanych ze zgłaszanymi przez pracowników spółek marnotrawstwami;
  • identyfikowania możliwych do wyeliminowania marnotrawstw w oparciu o zebrane dane;
  • inicjowania procesów eliminacji zidentyfikowanych marnotrawstw w oparciu o dobre praktyki rynkowe i założenia metodologii lean;
  • budowania kultury pracy kadry menadżerskiej, którzy będą podejmować decyzje w oparciu o dane zamiast intuicji;