POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie https://sherlockwaste.com/ („Serwis”) jest spółka Sherlock Waste sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 54-234), przy ul. Białowieskiej 3/4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000786308, NIP 5223160128, REGON 383382795.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: contact@sherlockwaste.com, pisemnie na adres: ul. Białowieska 3/4A, 54-234 Wrocław.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym, w celu:

  • wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z nabyciem licencji lub innego produktu spółki Sherlock Waste sp. z o.o. oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
  • realizacji Twojej prośby o kontakt lub w celu przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (podstawa z 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywania materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

W przypadku nabycia licencji lub innego produktu spółki Sherlock Waste sp. z o.o., Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z nabyciem licencji lub innego produktu, oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz (iv) w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym w zwiazku z rejestracją w Serwisie, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Twoje Prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia, w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu wykonania umowy.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail: contact@sherlockwaste.com, pisemnie na adres: ul. Białowieska 3/4A, 54-234 Wrocław.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi i utrzymania Serwisu, dostawcom usług, w tym księgowych i prawnych lub z zakresu rozwiązań IT albo innych usług doradczych, a także spółce Amazon Web Services EMEA SARL 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg R.C.S. Luxembourg: B186284, numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032 spółka działająca przez swój oddział w Polsce: Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,Atrium Plaza, Al. Jana Pawala II 29, 00-867 Warszawa, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700448; REGON: 368590172. NIP: PL1080022032 w zakresie świadczenia kompleksowych usług w chmurze, sieciowych i hostingowych.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Zobacz Sherlock Waste w akcji!