Doskonalenie organizacji z Sherlock Waste

Zarządzanie i optymalizacja to kluczowe aspekty funkcjonowania każdej organizacji. Dzięki funkcjonalnościom dostępnym w aplikacji Sherlock Waste, możesz łatwo i efektywnie zarządzać zgłoszeniami, usprawnieniami, problemami i pomysłami. Od szybkiego zgłaszania problemów, poprzez dzielenie się pomysłami i dobrymi praktykami, aż po zaawansowane narzędzia do audytów i raportowania – wszystko to znajdziesz w jednym miejscu, aby wspierać ciągłe doskonalenie i zaangażowanie pracowników.

Szybkie usprawnienia

Natychmiastowa reakcja na codziennie wyzwania

Szybkie usprawnienia pomagają w natychmiastowym poprawieniu codziennych działań. Skupiają się na szybkim rozwiązywaniu drobnych problemów oraz wprowadzaniu małych, ale znaczących usprawnień, które mają bezpośredni wpływ na efektywność i wygodę pracy.

Rozwiązywanie problemów biznesowych

Zamiana problemów w okazje do doskonalenia

Sherlock umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe zgłaszanie problemów – z dowolnego miejsca i w każdej chwili. Proces zgłaszania jest intuicyjny. Pozwala na dodanie opisu, załączników w postaci zdjęć lub filmów oraz wybór kategorii i osoby odpowiedzialnej za jego rozwiązanie. Dzięki tej funkcji, problemy pracowników są przekształcane w okazję do doskonalenia organizacji.

Zgłaszanie pomysłów

Wspólne poszukiwanie rozwiązań

Dzięki tej funkcjonalności pracownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami. Pozwala to uzyskać wgląd w ich myślenie na temat usprawnień i zwiększa ich zaangażowanie. Wspiera także budowę kultury ciągłego doskonalenia. Wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz identyfikacja i wdrażanie najlepszych propozycji jest łatwiejsze dzięki mechanizmowi polubień i komentarzom.

Dobre praktyki

Sprawdzone metody dla lepszej efektywności

Dobra praktyka to rodzaj wpisu, który umożliwia dzielenie się wiedzą oraz sprawdzonymi sposobami działania z innymi pracownikami. Dzięki dobrej praktyce można przekazać informacje o rozwiązaniach, które zostały już zaimplementowane w jednym obszarze organizacji i mogą być przydatne w innych.

Tagi do zgłoszeń

Wygodne wyszukiwanie zgłoszeń

Tagi służą do porządkowania, grupowania i wyróżniania zgłoszeń, ułatwiając zarządzanie nimi oraz pomagając w wyszukiwaniu i sortowaniu pomysłów po interesujących ich oznaczeniach.

Custom fieldy

Personalizacja pól do wypełniania

System pozwala tworzyć formularze zgłoszeń dostosowane do potrzeb firmy lub poszczególnych działów firmy. Możliwe jest stworzenie pól pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, skali, wartości liczbowych i innych popularnych pól znanych z formularzy i ankiet.