Sherlock Waste BLOG

Wsparte technologią motywowanie i angażowanie pracowników, czyli wszystko w temacie doskonalenia organizacji.

Interesują Cię praktyczne sposoby na zaangażowanie pracowników poprzez wsparte technologią systemy doskonalenia?
Witamy na naszym blogu i życzymy inspirującej lektury!

zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami wymaga od organizacji stworzenia przestrzeni, w której pracownicy mogą swobodnie dzielić się pomysłami i sugestiami. Dzięki temu czują, że ich głos ma znaczenie i że mogą realnie przyczynić się do rozwoju firmy, co motywuje do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań i optymalizacji istniejących procesów. W efekcie, firma nie tylko zyskuje na efektywności, ale również wzmacnia swoją pozycję na rynku dzięki ciągłemu doskonaleniu i innowacyjności. Odkryj, jak skuteczne zaangażowanie zespołu przekształca wyzwania w innowacyjne sukcesy.

Czytaj artykuł
innowacje

4 czynniki wspierające innowacje w biznesie

Otwartość na działania innowacyjne, kreatywność, zdolność do niekonwencjonalnego, ale realistycznego myślenia stają się we współczesnych realiach gospodarczych najważniejszą wartością każdej organizacji, decydującą o jej przewadze konkurencyjnej. Innowacje odgrywają szczególną rolę nie tylko w poprawie jakości oferowanych produktów czy usług, ale również sprzyjają efektywnej pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej oraz procesowi uczenia się. Z tego powodu powinny być integralną częścią podejmowanych przez organizację działań. Sprawdź, co napędza innowacje w biznesie.

Czytaj artykuł
feedback

Feedback, który zmienia firmę od wewnątrz

Wspomaga rozwój pracowników, zwiększa efektywność i motywację, poprawia komunikację i podnosi satysfakcję z pracy. Feedback pracownika, bo o nim mowa, to jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających identyfikację kluczowych obszarów koncentracji, stymulujących ewolucję i napędzających innowacje w organizacji. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać potencjał feedbacku i uczynić go katalizatorem zmian w firmie.

Czytaj artykuł
Manipulacja vs inspiracja

Co się opłaca w pracy z zespołem? Manipulacja vs inspiracja

Skutki wpływu przez manipulację i inspirację bardzo się od siebie różnią. Manipulacja jest transakcją, wymianą na zasadzie „coś za coś”. Inspiracja z kolei wiąże się z dobrymi emocjami, a ludzie sami z siebie zaczynają działać w imię wspólnego sensu tego, co robią. Co ważne, pozostają lojalni bez względu na wszystko. Oddanie wspólnej sprawie i lojalność są silniejsze, niż relacja oparta na transakcji.

Czytaj artykuł
technologia HR

Nowoczesne narzędzia HR kluczem do zmotywowanego zespołu

Nowoczesne narzędzia i rozwiązania HR pomagają firmom zarządzać zasobami ludzkimi w sposób bardziej wydajny i skuteczny. Jednym z kluczowych obszarów, w którym technologia HR przynosi korzyści, są systemy motywacyjne dla pracowników. Sprawdź, jak technologia rewolucjonizuje systemy motywacyjne w firmie.

Czytaj artykuł
Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół

Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół?

Jeżeli firma chce się doskonalić, zmieniać i podnosić efektywność swoich procesów, nie będzie to możliwe bez zaangażowania pracowników. Podstawą tej zmiany powinno być zrozumienie roli lidera w firmie. Rozwój firmy zależy bowiem od tego, w jaki sposób zarządzają i przewodzą jej liderzy.

Czytaj artykuł
ESG

Czym jest ESG?

Co warto wiedzieć o ESG? Sprawdź, na czym polega zrównoważony rozwój, jakie są regulacje prawne i które firmy podlegają obowiązkowi raportowania ESG.

Czytaj artykuł