Usprawniamy firmy dzięki pomysłom pracowników

Zaangażuj pracowników firmy w

Angażujemy pracowników w doskonalenie firmy tam gdzie tego potrzebujesz

Sherlock Waste wspiera managerów w realizacji celów biznesowych i generowaniu oszczędności dla firmy angażując pracowników w zgłaszanie pomysłów, wdrażanie usprawnień i wspólne rozwiązywanie problemów.

Poznaj nasze rozwiązanie i porozmawiaj na temat zaangażowania pracowników w doskonalenie firmy.

Odtwórz wideo

Usprawnij firmę dzięki pomysłom pracowników

Sherlock Waste to system doskonalenia firmy, który angażuje pracowników w zgłaszanie pomysłów, wdrażanie usprawnień i wspólne rozwiązywanie problemów.

Umów prezentację, poznaj nasz system i zadaj nam dowolne pytanie na temat zaangażowania pracowników w doskonalenie firmy.

Jak działa nasz proces Doskonalenia Firmy?

Zmieniamy problemy w efekty biznesowe

Pracownicy zgłaszają usprawnienia w wybranych kategoriach

Pracownicy zgłaszają problemy, szukają obszarów do usprawnień i dzielą się pomysłami.

Wybieramy najlepsze pomysły wspierające Twoje cele

Managerowie łatwo zarządzają zgłoszeniami wybierając priorytety na podstawie kryteriów biznesowych.

Monitorujemy wpływ
rozwiązań na efekty biznesowe

Managerowie bieżąco mogą monitorować wpływ wdrożeń na efekty biznesowe.

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata:

Efekty wdrożeń u naszych Klientów

Odkryj naszą skuteczność

11x

więcej zgłoszonych pomysłów

87%

zaangażowanych pracowników w doskonalenie

7x

ROI z wdrożonych rozwiązań

7.8

zgłoszonych pomysłów na pracownika

Case Study

Jak sprawdza się nasz proces Doskonalenia Firmy w praktyce?

Jedno narzędzie, wiele możliwości

Kluczowe funkcjonalności

01 Problemy

Proste dodawanie zgłoszeń

Zamień problemy pracowników w okazję do doskonalenia.

Dodanie zgłoszenia w systemie zajmuje średnio mniej niż minutę.

Dzięki aplikacji mobilnej można zgłaszać problemy z dowolnego miejsca i w każdej chwili.

Do każdego opisu tekstowego można dołączyć zdjęcie lub film.

Do każdego problemu przypisane są osoby odpowiedzialne za jego rozwiązanie np. przełożony lub manager.

02 Pomysły

Wspólne szukanie pomysłów

Uwolnij potencjał swoich pracowników, aby usprawniać firmę.

Dzięki otrzymanym pomysłom uzyskasz wgląd w to, jak Twoi pracownicy myślą o rozwiązywaniu problemów.

Dzielenie się pomysłami pozwala pracownikom stać się częścią rozwiązania zamiast być źródłem problemu.

Otwarcie się na propozycje usprawnień to skuteczny sposób na zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie firmy.

Możesz użyć aplikacji, aby polubić pomysły innych użytkowników, co pomoże im zidentyfikować te najlepsze do wdrożenia.

Wybór priorytetów

Pozwól pracownikom wspólnie decydować, które zgłoszenia są dla nich najważniejsze.

Kliknięcie tego przycisku umożliwia pracownikom wskazanie, że dany problem także ich dotyczy i jest dla nich ważny. Niektóre zgłoszenia zbierają nawet po kilkadziesiąt lub kilkaset “Mam to samo”, a to jednoznacznie nadaje im priorytet w systemie.

Każde  zgłoszenie  można  skomentować,  zadawać  pytania i wchodzić w dialog ze współpracownikami. Dzięki temu można lepiej zrozumieć perspektywę pracowników.

Dzięki funkcji filtrowania i wyszukiwania można łatwo znaleźć konkretne problemy.

04 Postępy

Wdrażanie rozwiązań

Skuteczne zarządzanie procesem doskonalenia – od momentu zaakceptowania pomysłu, aż po jego pełne wdrożenie.

Wdrożenie rozwiązań często wymaga skoordynowanej pracy wielu osób. Moduł „Wdrażanie Rozwiązań” ułatwia komunikację między zespołami, umożliwiając szybki przepływ informacji i wspierając skuteczną współpracę.

Pełna widoczność procesu wdrożenia dla wszystkich zainteresowanych stron.

Funkcjonalność jest zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom firm o różnym rozmiarze i strukturze. Bez względu na to, czy wdrażasz pojedyncze rozwiązanie, czy całą serię innowacji.

05 Efekty biznesowe

Monitoring efektów biznesowych

Mierz efekty wdrażanych inicjatyw w wybranych przez Ciebie perspektywach biznesowych.

Ta funkcjonalność umożliwia ciągłe monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celów biznesowych. Dzięki temu, możesz szybko reagować na ewentualne odstępstwa od planu i dostosowywać strategię firmy, aby lepiej spełniać jej cele.

Otrzymuj dane, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji. Dzięki możliwości analizy wyników biznesowych w czasie rzeczywistym, zarządzanie firmą staje się bardziej efektywne i celowane.

Monitorowanie efektów biznesowych pozwala na identyfikację niewykorzystanego potencjału i obszarów, które mogą przynieść dodatkowe korzyści.

Jak rozpocząć współpracę?

Poznaj etapy w jakich odpowiemy na Twoje potrzeby biznesowe

Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4

Zrozumienie
potrzeb

zrozumienie
1h spotkanie online
 • zrozumienie potrzeb
 • dopasowanie rozwiązań
 • przykłady i case studies

Koncepcja
Wdrożenia

Wiarygodność
1 dzień warsztatu
 • wypracowanie koncepcji
 • dopasowanie do specyfiki
 • plan wdrożenia

Wdrożenie
Pilotażowe

Zaufanie
3 miesięczny projekt
 • wdrożenie i szkolenia
 • testowanie w praktyce
 • podsumowanie wyników

Stała
współpraca

partnerstwo
Bezterminowo
 • stałe wsparcie konsultanta
 • dostęp do platformy
 • kwartalny przegląd wyników

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach biznesowych i wspólnie dopasujmy rozwiązanie!

Referencje

Cieszy nas zaangażowanie naszych pracowników. Mamy świadomość jesteśmy na początku drogi, mamy jeszcze dużo potencjału i dużo do zrobienia. Udało nam się [w 2021 roku] zdobyć już 1100 pomysłów, co jest 11x wzrostem w porównaniu do poprzedniego systemu.
Dzięki aplikacji Sherlock Waste będziemy mogli po pierwsze uwolnić potencjał młodych, kreatywnych ludzi w zespołach. Po drugie – mamy możliwość przejścia od etapu kreowania do etapu dzielenia się nie tylko rozwiązaniami, ale także problemami.