Co się opłaca w pracy z zespołem? Manipulacja vs inspiracja

Skutki wpływu przez manipulację i inspirację bardzo się od siebie różnią. Manipulacja jest transakcją, wymianą na zasadzie „coś za coś”. Inspiracja z kolei wiąże się z dobrymi emocjami, a ludzie sami z siebie zaczynają działać w imię wspólnego sensu tego, co robią. Co ważne, pozostają lojalni bez względu na wszystko. Oddanie wspólnej sprawie i lojalność są silniejsze, niż relacja oparta na transakcji.
Manipulacja vs inspiracja

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2024


Wybitne firmy, aby nadać ludziom poczucie sensu, zaczynają od zadania sobie kluczowych pytań. Najpierw „Dlaczego firma istnieje?”, a potem „Jak to robimy?”. Tym samym inspirują pracowników budując grono ludzi, którzy wierzą w „dlaczego” firmy i pozostaną lojalni bez względu na warunki zewnętrzne. Firmy zaczynające od „Jak?” nie są w stanie pobudzić w pracownikach ich wewnętrznej motywacji. Zaangażowanie, zainteresowanie, kreatywność czy lojalność są zmuszone zdobywać poprzez manipulację.


W Artykule:

  • Postawa bezpośredniego przełożonego jest kluczem do zaangażowania zespołu. Do tego, by pracownicy za nim podążali, by znali sens istnienia organizacji i sens swojej pracy, by czuli się częścią firmy i mieli aktywny udział w jej sukcesie.
  • Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą istnieją trzy nici relacji, a – co ważne – każda z nich jest potrzebna.
  • Inspirowanie pracowników wymaga od lidera więcej wysiłku i umiejętności, niż manipulowanie nimi. Ale bardziej się opłaca. Relacja zbudowana wyłącznie na transakcji na pewno nie będzie trwała i będzie wymagała poszukiwania przez lidera wciąż nowych bodźców.
  • Najważniejszą relacją, o którą lider powinien zadbać w pracy z zespołem, jest relacja serce-umysł. Taka relacja tworzy poczucie przynależności, buduje szacunek oraz zaufanie, i tak naprawdę zmienia wszystko.

Spis treści:

  1. Zaczynaj od „dlaczego”
  2. Skuteczne formy wywierania wpływu
  3. Jak budować relacje z pracownikiem?
  4. Rozwój lidera

Zobacz też: Jak działa zaangażowanie?


Zaczynaj od „dlaczego”

Simon Sinek to brytyjsko-amerykański pisarz i mówca inspiracyjny, autor bestsellerów takich jak Zaczynaj od dlaczego (Start With Why), Liderzy jedzą ostatni (Leaders Eat Last), Razem, czyli lepiej (Together Is Better), Znajdź swoje dlaczego (Find Your Why) i Gra bez końca (The Infinite Game).

Jako etnograf z wykształcenia, odkrył niezwykłe wzorce myślenia, działania i komunikowania się największych liderów i organizacji. Fascynują go ludzie i organizacje, które wywierają największy, trwały wpływ na świat. Rozgłos przyniosła mu w 2009 roku popularyzacja koncepcji „dlaczego”. „Sinkowe” WHY ma inspirować ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wspólnie każdy z nas mógł zmieniać świat na lepszy.

Mając wizję zmiany sposobu myślenia i funkcjonowania firm, Sinek i jego zespół współpracują z liderami i organizacjami w niemal każdej branży, aby pomóc zmienić kulturę firmy i stworzyć lepszy świat pracy. Ten słynny i inspirujący mówca mówi, że wybitne firmy, aby nadać ludziom poczucie sensu, zaczynają od zadania sobie kluczowych pytań. Pierwszym z nich jest „Dlaczego firma istnieje?”, a dopiero potem „Jak to robią?”. Tym samym firmy te inspirują pracowników budując grono ludzi, którzy wierzą w „dlaczego” firmy, lojalnych sympatyków bez względu na warunki zewnętrzne.

Firmy zaczynające od „Jak?” nie są w stanie pobudzić w pracownikach ich wewnętrznej motywacji. Zaangażowanie, zainteresowanie, kreatywność czy lojalność zdobywają zazwyczaj poprzez manipulację. W takim układzie więź pracownika z organizacją opiera się na relacji transakcyjnej, którą łatwo zburzyć, jeżeli np. konkurencja zaproponuje „coś więcej”.


Manipulacja vs inspiracja

Skuteczne formy wywierania wpływu: manipulacja vs inspiracja

Manipulacja i inspiracja to skuteczne formy wywierania wpływu na pracowników. W manipulacji potrzebujemy bodźca, aby wpłynąć na czyjeś zachowanie. W firmie może to być premia, nagroda, budzenie ambicji, w skrajnych przypadkach również presja i zastraszanie. Wpływ z inspiracji polega na tym, że pokazujemy, że warto się o coś starać. Ludzie robią razem to, w co wszyscy wierzą, co rozumieją i co wspierają. Widzą sens tego, że warto robić cos razem. Inspiracja daje pracownikom poczucie przynależności, sprawia, że czują się ważni.

Skutki wpływu przez manipulację i inspirację bardzo się od siebie różnią. Manipulacja jest transakcją, wymianą na zasadzie „coś za coś”. Inspiracja z kolei wiąże się z dobrymi emocjami, a ludzie sami z siebie zaczynają działać w imię wspólnego sensu tego, co robią. Co ważne, pozostają lojalni bez względu na wszystko. Oddanie wspólnej sprawie i lojalność są silniejsze, niż relacja oparta na transakcji.

Jeśli dobrze zdefiniujemy misję, wizję i wartości, a jednocześnie te deklaracje będą odzwierciedlać to, w co wierzymy, czego chcemy i czym się kierujemy, mamy ogromną szansę na to, aby stać się organizacją, która wyróżnia się na rynku. Firmą, która inspiruje pracowników do działania, a nie manipuluje nimi i nie martwi się tym, że zaraz wszystkich straci.

Radek Drzewiecki, autor bestsellerowej książki Strategia Lean

Jak budować relacje z pracownikiem? Inspiracja

Inspirowanie pracowników wymaga od lidera więcej wysiłku i umiejętności, niż manipulowanie nimi. Za to bezsprzecznie bardziej się opłaca. Relacja zbudowana wyłącznie na transakcji na pewno nie będzie trwała i będzie wymagała poszukiwania przez lidera wciąż nowych bodźców.

Każdy menedżer powinien znać zasadę, którą opisaliśmy w Leanpassion. Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą istnieją trzy nici relacji, a – co ważne – każda z nich jest potrzebna. To relacje umysłu, serca i kieszeni. Kieszeń to nic innego jak wspomniana relacja transakcyjna. Ludzie przychodzą do pracy bo im się opłaca, bo rachunki same się nie zapłacą. Ludzie, owszem, powinni dobrze zarabiać, jednak opieranie relacji wyłącznie na transakcji nie kończy się dobrze. Ta nić jest najsłabsza, byle problem może ją zerwać.

Dobrze zbudowana relacja umysłu oznacza, że lider jest dla pracownika autorytetem. Zna się na pracy swojej i zespołu, nie improwizuje, wspólnie z ludźmi rozwiązuje problemy, nic nie zostawia przypadkowi i prowadzi ludzi do realizacji celów. Relacja serca to zaufanie, które jest podstawą zaangażowania. Najważniejszą relacją, o którą lider powinien zadbać w pracy z zespołem jest relacja serce-umysł. Taka relacja zmienia wszystko, tworzy poczucie przynależności, buduje szacunek i zaufanie. Pracownik nigdy nie zadeklaruje, że zamierza odejść „w ciągu najbliższych 12 miesięcy”.


Manipulacja vs inspiracja

Rozwój lidera

Czy zaangażowanie, poczucie przynależności i wpływu wśród pracowników mają przełożenie na wyniki organizacji? Zadowolony zespół to zespół efektywny. Kiedy lider potrafi stworzyć takie środowisko pracy, w którym pracownicy podnoszą rękę za każdym razem, kiedy widzą problem, efektywność organizacji jest skutecznie podnoszona. Poprawia się jakość, terminowość, zmniejszają się koszty.

Wszystko dzięki temu, że lider potrafi budować konsensus w zespole odnośnie faktów oraz angażuje pracowników w regularne rozwiązywanie problemów. To sytuacja, do jakiej ma doprowadzić jest dla niego priorytetem, a wyniki będą zasłużoną nagrodą. Gdy w zespole wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać oraz każdy, zgodnie ze swoją rolą, realizuje cele zespołu i cele strategiczne firmy ludzie są zaangażowani, zmotywowani i nie oczekują dodatkowych benefitów za swoją pracę.

Dlatego lider powinien świadomie przewodzić i posiadać umiejętność skutecznego zarządzania swoim zespołem. Ludzie nie mogą być pozostawieni samym sobie. Pracownicy potrzebują skutecznego lidera. Pieniądze na pewno motywują, ale „do inspiracji potrzebna jest wiara w coś większego” (S. Sinek).


A co Tobie się opłaca w pracy z zespołem?


____________________________________

Jeśli Twoim wyzwaniem jest budowanie zaangażowania w zespole, możemy Ci w tym pomóc, skontaktuj się z nami >>


UMÓW SPOTKANIE