Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół?

Jeżeli firma chce się doskonalić, zmieniać i podnosić efektywność swoich procesów, nie będzie to możliwe bez zaangażowania pracowników. Podstawą tej zmiany powinno być zrozumienie roli lidera w firmie. Rozwój firmy zależy bowiem od tego, w jaki sposób zarządzają i przewodzą jej liderzy.
Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024


Każdy lider może sprawić, by pracownicy i zespół za nim podążali i sami chcieli się doskonalić. Ludzie muszą znać sens istnienia organizacji i mieć poczucie przynależności do niej. Każdy w zespole powinien rozumieć swoją rolę i swoje miejsce w realizacji celów strategicznych. Tylko wtedy będą identyfikować się z firmą, podążać za liderem i chętnie uczestniczyć w doskonaleniu. Zmiana nie będzie jedynie zrywem, a będzie trwała, z korzyścią dla całej organizacji.


W Artykule:

 • Jeżeli firma chce się doskonalić, zmieniać i podnosić efektywność swoich procesów, nie będzie to możliwe bez zaangażowania pracowników.
 • Podstawą tej zmiany powinno być zrozumienie roli lidera w firmie. Rozwój firmy zależy bowiem od tego, w jaki sposób zarządzają i przewodzą jej liderzy.
 • W obecnych czasach potrzebujemy liderów, którzy zamiast mówić, że przewodzą, po prostu działają i potrafią udowodnić efekty swojej pracy zarówno w liczbach, jak i zaangażowaniu swojego zespołu.
 • Współczesny lider buduje kulturę zmiany i zaangażowanie każdego członka swojego zespołu w ciągłe doskonalenie, a jego praca przynosi wymierne efekty.
 • Każda zmiana w organizacji zaczyna się od „idź i zobacz”, czyli wizyty lidera w Gemba.
 • Lider patrzy na proces wspólnie z zespołem. Bez zaangażowania każdego pracownika nie uda się przeprowadzić zmiany, a następnie prowadzić doskonalenia. Lider powinien tak zaplanować pracę i sposób zadawania pytań ludziom, aby to oni sami chcieli zidentyfikować problemy i pomierzyć swoje procesy.
 • Mamy nadany sens istnienia i zbudowane poczucie przynależności, każdy pracownik rozumie swoją rolę, lider wspólnie z zespołem osiągnął konsensus w kwestii stanu obecnego procesu – można wprowadzać zmianę. W tym momencie w zespole zazwyczaj pojawia się opór i bunt, zadaniem lidera jest więc przeprowadzenie ludzi przez zmianę.
 • Jeżeli każdy w zespole wie, co się dzieje w procesie i co jest w nim problemem, ludzie dostają impuls do działania i wcześniej czy później sami chętnie będą wyłapywać problemy i inicjować zmiany, jako zespół.
 • Naprawdę każdy lider może sprawić, by zespół i pracownicy za nim podążali i sami chcieli się doskonalić, byli i efektywni, i zaangażowani jednocześnie.

Spis treści:

 1. Misja, wizja, wartości firmy
 2. Przywództwo i zarządzanie
 3. Jak wprowadzać zmianę?
 4. Dlaczego ludzie są zdemotywowani?
 5. Zespół w zmianie
 6. Zaangażowanie a doskonalenie

Zobacz też: Satysfakcja z pracy jako największa social value


Misja, wizja, wartości firmy

Zaangażowanie zespołu stanowi duże wyzwanie dla współczesnych liderów. Nie dlatego, że na pierwszym miejscu stoją wyniki, z których jest rozliczany, ale dlatego, że pracownicy są coraz bardziej świadomi. Oznacza to, że dokładnie wiedzą, czego chcą. Może nie wszyscy, ale naprawdę wielu z nich. Dzisiaj ludzie wybierają firmy, które mają przemyślany, dokładnie zdefiniowany kontekst biznesowy. Szukają pracodawcy, który kieruje się określonymi wartościami, który się wyróżnia na rynku pracy.

Jeśli podczas rozmowy rekrutacyjnej słyszą piękne słowa, a po rozpoczęciu pracy nie mają one pokrycia, odchodzą. Rzeczywistość szybko weryfikuje fakty. Jeżeli firma chce się doskonalić, zmieniać i podnosić efektywność swoich procesów, nie będzie to możliwe bez zaangażowania pracowników. A na pewno nie ich kosztem.

Kapitał ludzki w każdej organizacji jest jak skarb ukryty w kufrze. Jakie klejnoty znajdziemy po uchyleniu jego wieka zależy wyłącznie od lidera, gdyż to on ma bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje jego zespół. Nie przypadkiem mówimy, że organizacje buduje się na liderach. Dlatego wychodzimy z założenia, że ludzie są najważniejsi.


Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół

Przywództwo i zarządzanie

Jakakolwiek transformacja w organizacji powinna zaczynać się od liderów, od ich zmiany. Podstawą tej zmiany powinno być zrozumienie roli lidera w firmie. Tego, czym jest w jego wykonaniu przywództwo, a czym zarządzanie. Rozwój firmy zależy bowiem od tego, w jaki sposób zarządzają i przewodzą jej liderzy.


Definicje przywództwa i zarządzania w Leanpassion, czyli jak rozumiemy pracę lidera:


Przywództwo

to umiejętność podłączania ludzi i procesów do strategii firmy.


Zarządzanie

to sposób pracy lidera na co dzień.

W obecnych czasach potrzebujemy liderów, którzy zamiast mówić, że przewodzą, po prostu działają i potrafią udowodnić efekty swojej pracy zarówno w liczbach, jak i zaangażowaniu swojego zespołu. Zapewniają odpowiednie warunki w których wszyscy mają wspólne cele, każdy rozumie swoją rolę w realizacji strategii firmy, nikt nie musi się niczego domyślać, a pracownicy sa zaangażowani w i rozwój firmy.

W czasach kryzysu widać prawdziwe przywództwo. Współczesny lider buduje kulturę zmiany i zaangażowanie każdego członka swojego zespołu w ciągłe doskonalenie, a jego praca przynosi wymierne efekty.


Jak wprowadzać zmianę?

Aby organizacja była Lean musi się nią po prostu stać. Nie dzieje się to wtedy, gdy lider podejmuje decyzję o zmianie, o „wdrażaniu” Lean. Organizacja i wszyscy pracownicy będą Lean, kiedy sam lider stanie się Lean. Na samym początku pracy z organizacjami i liderami duży nacisk kładziemy na stworzenie sensu istnienia i poczucia przynależności w organizacji, czyli od „dlaczego”. Dzięki znajomości i zrozumieniu misji, wizji, wartości, celów strategicznych firmy każdy menedżer, każdy lider i każdy pracownik zna i rozumie swoją rolę. Organizacja nabiera zdolności do adaptacji, przystosowania się do każdych warunków z gwarancją, że ludzie wspólnie będą stawiać czoło kryzysom.


Wizyta w Gemba

Każda zmiana w organizacji zaczyna się od „idź i zobacz”, czyli wizyty lidera w Gemba – miejscu, gdzie pracują ludzie – i obserwacji. W ten sposób lider weryfikuje hipotezy – ustala co jest tylko opinią, a co twardym faktem. Dołączają do tego pracownicy, aby wspólnie spojrzeć na zaobserwowane problemy. To praca zespołowa, nic nie dzieje się bez udziału ludzi. Nie można wprowadzać ludziom zmian na podstawie własnych obserwacji. Nie można ogłaszać sukcesu, wdrożenia zmiany bez ludzi, których ta zmiana dotyczy. Tak wprowadzona zmiana nie ma szans na to, by była trwała. Do tego lider potrzebuje zaangażowania całego zespołu.


Identyfikacja problemów w procesie

Lider patrzy na proces wspólnie z zespołem. Bez zaangażowania każdego pracownika nie uda się przeprowadzić zmiany, a następnie prowadzić doskonalenia. Zadaniem lidera jest tak zaplanować pracę i sposób zadawania pytań ludziom, aby to oni sami chcieli zidentyfikować problemy i pomierzyć swoje procesy. W praktyce zespół może zobaczyć zupełnie inne problemy niż te zaobserwowane przez lidera. Należy wziąć pod uwagę je wszystkie w celu uzyskania jednomyślności pomiędzy tym, co uważa lider, a tym, jakie jest zdanie jego ludzi.


Diagnoza stanu obecnego

Jeśli lider wspólnie z zespołem przeprowadzi diagnozę stanu obecnego procesu i zgodzą się co do tego, jak faktycznie ten proces wygląda, jeśli będą podobnie rozumieć co się w nim dzieje i po co wspólnie to badają, to zaangażowanie zespołu zacznie wzrastać. Analiza procesu ma za zadanie doprowadzenia do konsensusu pomiędzy liderem a jego zespołem co do tego, co się dzieje w procesie i co jest w nim problemem. Jeśli ludzie dostaną impuls do działania, sami chętnie będą wyłapywać problemy i inicjować zmiany.


Dlaczego ludzie są zdemotywowani?

Wielu liderów sygnalizuje, że ludzie często są zdemotywowani i zaangażowanie ich w cokolwiek jest dużym wyzwaniem. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że powodem demotywacji pracowników mogą być najprostsze rzeczy, jak na przykład brak przestrzeni do swobodnego mówienia o tym, co im przeszkadza w pracy. Najczęściej liderzy pytają ludzi o to, co by usprawnili, a nie o to, co ich denerwuje. Jeśli lider pozwoli ludziom mówić, jeśli schowa swoje ego i da im mówić, ludzie zaczną się otwierać, a ich zaangażowanie zacznie wzrastać.

Inną kwestią jest to, że czasami ludzie mają przestrzeń do mówienia, do zgłaszania tego, co ich wkurza i przeszkadza, ale lider nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie. To jest podstawą do dalszego angażowania się w sprawy firmy. Ludzie przychodzą, robią swoje, wychodzą. Ogarnia ich zniechęcenie. Dlatego lider powinien sumiennie podchodzić do tego, z czym zwracają się do niego pracownicy. Bez tego nie da się budować zaangażowania.


Jak mieć efektywny i zaangażowany zespół

Zespół w zmianie

Jeśli mamy nadany sens istnienia i zbudowane poczucie przynależności, każdy pracownik rozumie swoją rolę, lider wspólnie z zespołem osiągnął konsensus w kwestii stanu obecnego procesu, można wprowadzać zmianę. W tym momencie w zespole zazwyczaj pojawia się opór i bunt. Ludzie nie są już tak chętni do proponowania rozwiązań, które tak chętnie zgłaszali w momencie implementacji, a zaangażowanie spada. Lider powinien pamiętać o tym, że to jest naturalne i właśnie przyszedł czas, by przeprowadzić zespół przez zmianę.


Każdy człowiek w zmianie przechodzi pewne etapy:

 • Faza wyparcia – pracownik udaje, że nic się nie dzieje
 • Faza oporu – spada efektywność i zaangażowanie, zadaniem lidera jest zamienić opór pracownika w chęć podjęcia próby zmiany
 • Faza prób – w tej fazie efektywność zaczyna wzrastać
 • Faza adaptacji

Opór pracowników nie jest negatywnym objawem. Może świadczyć o tym, że pracownik jest świadomy zmiany i z pomocą lidera w końcu się do niej zaadaptuje. Podobnie jest z zespołem w zmianie. W każdej fazie przejścia przez zmianę będą widoczne wzrosty i spadki efektywności i zaangażowania, zależne od tego, w jakiej fazie znajdują się jego członkowie. Dlatego na etapie wprowadzania zmiany lider powinien skupić się nie na wynikach, ale przede wszystkim na ludziach i ich przejściu przez zmianę. Im więcej osób będzie przekonanych do zmiany, tym szybciej się ona dokona, a zaangażowanie i efektywność będą wzrastać.


Zaangażowanie a doskonalenie


Jeśli Twoim wyzwaniem jest budowanie zaangażowania w zespole, pokażemy Ci, jak wielkim wsparciem może być w tym kontekście technologia. Zapraszamy do kontaktu z nami: umów spotkanie >>

UMÓW SPOTKANIE