Jak rozpocząć z nami współpracę?

Poznaj etapy w jakich odpowiemy na Twoje potrzeby biznesowe

Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4

Zrozumienie
potrzeb

zrozumienie
1h spotkanie online
 • zrozumienie potrzeb
 • dopasowanie rozwiązań
 • przykłady i case studies

Koncepcja
Wdrożenia

Wiarygodność
3h warsztat
 • wypracowanie koncepcji
 • dopasowanie do specyfiki
 • plan wdrożenia


Pilotaż

Zaufanie
1-3 miesiące
 • testowanie na wybranym obszarze
 • wdrożenie i szkolenia
 • podsumowanie wyników

Stała
współpraca

partnerstwo
Abonament roczny lub miesięczny
 • stałe wsparcie konsultanta
 • dostęp do platformy
 • kwartalny przegląd wyników

Etap 1

Zrozumienie potrzeb

Naszym priorytetem jest zrozumienie Twoich oczekiwań, wyzwań i celów, które chcesz osiągnąć.

W trakcie spotkania nasz zespół dokładnie analizuje kontekst biznesowy Twojej organizacji. Dzięki temu dostosujemy rozwiązanie, tak aby jak najlepiej odpowiadało na Twoje potrzeby. Naszym głównym celem jest pomóc w rozwiązaniu problemów, które hamują rozwój Twojej firmy.

Skupiamy się na zaproponowaniu rozwiązań, które nie tylko wpisują się w Twoją strategię, ale także przyniosą wymierne korzyści i wspierają doskonalenie.

’Zrozumienie potrzeb’ to więcej niż tylko pierwsze spotkanie – to początek tworzenia spersonalizowanej ścieżki współpracy, która przekształci Twoje wyzwania biznesowe w realne sukcesy.

czas trwania: 1 godzina

Etap 1

Zrozumienie potrzeb

Naszym priorytetem jest zrozumienie Twoich oczekiwań, wyzwań i celów, które chcesz osiągnąć.

W trakcie spotkania nasz zespół dokładnie analizuje kontekst biznesowy Twojej organizacji. Dzięki temu dostosujemy rozwiązanie, tak aby jak najlepiej odpowiadało na Twoje potrzeby. Naszym głównym celem jest pomóc w rozwiązaniu problemów, które hamują rozwój Twojej firmy.

Skupiamy się na zaproponowaniu rozwiązań, które nie tylko wpisują się w Twoją strategię, ale także przyniosą wymierne korzyści i wspierają doskonalenie.

’Zrozumienie potrzeb’ to więcej niż tylko pierwsze spotkanie – to początek tworzenia spersonalizowanej ścieżki współpracy, która przekształci Twoje wyzwania biznesowe w realne sukcesy.

czas trwania: 1 godzina

Etap 2

Koncepcja wdrożenia

Drugi etap współpracy z Sherlock Waste to 'Koncepcja wdrożenia’, fundament skutecznego wykorzystania naszego podejścia w Twojej firmie. W ciągu jednodniowych, 6-8 godzinnych warsztatów, skupiamy się na współpracy z wybranymi menedżerami Twojej organizacji, aby stworzyć dopasowaną strategię wdrożenia.

Warsztat obejmuje kompleksowe planowanie, od identyfikacji typów zgłoszeń i procesu pracy nad nimi, przez opracowanie strategii nagradzania zaangażowania pracowników, aż po aspekty techniczne. Szczegółowo analizujemy Twoje potrzeby, aby zapewnić, że nasze rozwiązanie będzie w pełni zintegrowane z unikalnymi aspektami Twojego biznesu.

Po zakończeniu warsztatów, na bazie wspólnie wypracowanej koncepcji, przygotowujemy spersonalizowaną ofertę współpracy. Dzięki temu zapewniamy, że nasze rozwiązanie będzie skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy.

czas trwania: 3h

Etap 2

Koncepcja Wdrożenia

Drugi etap współpracy z Sherlock Waste to 'Koncepcja wdrożenia’, fundament skutecznego wykorzystania naszego podejścia w Twojej firmie. W ciągu jednodniowych, 6-8 godzinnych warsztatów, skupiamy się na współpracy z wybranymi menedżerami Twojej organizacji, aby stworzyć dopasowaną strategię wdrożenia.

Warsztat obejmuje kompleksowe planowanie, od identyfikacji typów zgłoszeń i procesu pracy nad nimi, przez opracowanie strategii nagradzania zaangażowania pracowników, aż po aspekty techniczne. Szczegółowo analizujemy Twoje potrzeby, aby zapewnić, że nasze rozwiązanie będzie w pełni zintegrowane z unikalnymi aspektami Twojego biznesu.

Po zakończeniu warsztatów, na bazie wspólnie wypracowanej koncepcji, przygotowujemy spersonalizowaną ofertę współpracy. Dzięki temu zapewniamy, że nasze rozwiązanie będzie skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy.

czas trwania: 3h

Etap 3

Pilotaż

W etapie 'Wdrożenie Pilotażowe’ rozpoczynamy trzymiesięczną podróż weryfikacji i dostosowywania rozwiązania w realnych warunkach Twojej firmy. Ten kluczowy moment to nie tylko testy funkcjonalności, ale przede wszystkim zdobywanie cennych opinii od pracowników i menedżerów.

Przez 2-4 tygodnie przed startem pilotażu, koncentrujemy się na przygotowaniu: przeprowadzamy warsztaty merytoryczne, szkolenia instruktażowe oraz konfigurujemy platformę. To wszystko, aby zapewnić płynne wdrożenie.

Gdy pilotaż rusza, nasz zespół wspiera Twoją firmę w zbieraniu informacji zwrotnych, wprowadzaniu ulepszeń i analizie kluczowych wskaźników zaangażowania. Realizujemy również dodatkowe działania wspomagające, aby zapewnić maksymalne korzyści z nowo wdrożonego narzędzia. 

Na koniec okresu pilotażowego wspólnie analizujemy dane, feedback pracowników i menedżerów oraz oceniamy wpływ na kluczowe wskaźniki. To podsumowanie daje solidną podstawę do podejmowania świadomych decyzji o dalszym działaniu — czy to rozszerzenie zakresu wdrożenia Sherlock Waste na kolejne obszary firmy, czy też wprowadzenie dodatkowych zmian w sposobie działania. Naszym celem jest zapewnienie, że każdy krok współpracy przekłada się na wymierne korzyści dla Twojej organizacji.

czas trwania: 1-3 miesiące

working-with-engineering-app-2021-09-24-02-48-57-utc-a - z wizu

Etap 3

Pilotaż

W etapie 'Wdrożenie Pilotażowe’ rozpoczynamy trzymiesięczną podróż weryfikacji i dostosowywania rozwiązania w realnych warunkach Twojej firmy. Ten kluczowy moment to nie tylko testy funkcjonalności, ale przede wszystkim zdobywanie cennych opinii od pracowników i menedżerów.

Przez 2-4 tygodnie przed startem pilotażu, koncentrujemy się na przygotowaniu: przeprowadzamy warsztaty merytoryczne, szkolenia instruktażowe oraz konfigurujemy platformę. To wszystko, aby zapewnić płynne wdrożenie.

Gdy pilotaż rusza, nasz zespół wspiera Twoją firmę w zbieraniu informacji zwrotnych, wprowadzaniu ulepszeń i analizie kluczowych wskaźników zaangażowania. Realizujemy również dodatkowe działania wspomagające, aby zapewnić maksymalne korzyści z nowo wdrożonego narzędzia. 

Na koniec okresu pilotażowego wspólnie analizujemy dane, feedback pracowników i menedżerów oraz oceniamy wpływ na kluczowe wskaźniki. To podsumowanie daje solidną podstawę do podejmowania świadomych decyzji o dalszym działaniu — czy to rozszerzenie zakresu wdrożenia Sherlock Waste na kolejne obszary firmy, czy też wprowadzenie dodatkowych zmian w sposobie działania. Naszym celem jest zapewnienie, że każdy krok współpracy przekłada się na wymierne korzyści dla Twojej organizacji.

czas trwania: 1-3 miesiące

Etap 4

Stała współpraca

Po pomyślnym pilotażu rozpoczynamy etap stałej współpracy, w którym Twoja firma korzysta z pełnego potencjału Sherlock Waste. Nasz zespół zapewnia ciągłe wsparcie techniczne oraz merytoryczne, aby każdy administrator i użytkownik mógł wykorzystywać system z maksymalną efektywnością.

Jesteśmy zawsze gotowi służyć pomocą – czy to poprzez doraźne konsultacje, czy dodatkowe szkolenia merytoryczne. Rozumiemy, że zaangażowanie pracowników w doskonalenie firmy jest procesem ciągłym, dlatego aktywnie wspieramy rozwój kultury innowacyjności w Twojej organizacji.

Co kwartał robimy wspólny przegląd wyników. W tym czasie analizujemy najważniejsze wskaźniki, słuchamy feedbacku oraz dyskutujemy o potrzebach produktowych. To również okazja, by dzielić się najnowszymi informacjami i najlepszymi praktykami, aby nieustannie poprawiać procesy i wyniki Twojej firmy. Z Sherlock Waste inwestycja w ciągłe doskonalenie przekłada się na realne zyski i rozwój Twojego biznesu.

czas trwania: abonament roczny lub miesięczny

Etap 4

Stała współpraca

Po pomyślnym pilotażu rozpoczynamy etap stałej współpracy, w którym Twoja firma korzysta z pełnego potencjału Sherlock Waste. Nasz zespół zapewnia ciągłe wsparcie techniczne oraz merytoryczne, aby każdy administrator i użytkownik mógł wykorzystywać system z maksymalną efektywnością.

Jesteśmy zawsze gotowi służyć pomocą – czy to poprzez doraźne konsultacje, czy dodatkowe szkolenia merytoryczne. Rozumiemy, że zaangażowanie pracowników w doskonalenie firmy jest procesem ciągłym, dlatego aktywnie wspieramy rozwój kultury innowacyjności w Twojej organizacji.

Co kwartał robimy wspólny przegląd wyników. W tym czasie analizujemy najważniejsze wskaźniki, słuchamy feedbacku oraz dyskutujemy o potrzebach produktowych. To również okazja, by dzielić się najnowszymi informacjami i najlepszymi praktykami, aby nieustannie poprawiać procesy i wyniki Twojej firmy. Z Sherlock Waste inwestycja w ciągłe doskonalenie przekłada się na realne zyski i rozwój Twojego biznesu.

czas trwania: abonament roczny lub miesięczny