Wspieramy innowacje w Kramp Polska. Case Study z branży e-commerce

Klient: Kramp Sp. z o.o.

Liczba pracowników: 528

Branża: e-commerce i handel detaliczny

Sektor: rolniczy, techniczny

Czas trwania: Aplikacja została wdrożona w listopadzie 2020 roku i jest stale wykorzystywana (stan na 01.12.2021)

W listopadzie 2021 świętowaliśmy pierwszy rok współpracy z firmą Kramp, która w swoim DNA ma wpisaną otwartą kulturę organizacyjną i budowanie relacji opartych na zaangażowaniu.

Przed wdrożeniem aplikacji Sherlock Waste firma korzystała z innego systemu sugestii, który nie sprostał oczekiwaniom. Liczba zgłoszeń i rozwiązanych problemów nie osiągnęła przewidywanego poziomu. Również wskaźnik zgłoszeń bez odpowiedzi był zbyt wysoki, co skutkowało malejącym zaangażowaniem pracowników. W obliczu wcześniejszych doświadczeń Kramp wiedzieliśmy, że stoimy przed wyzwaniem przywrócenia wiary w system sugestii wśród pracowników.

Współpracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia pilotażu w wybranych zespołach. Jego wyniki były powyżej oczekiwań, dzięki czemu w kolejnym etapie zdecydowano się na objęcie programem całej struktury firmy. Tak obecnie piszemy naszą wspólną historię — my dostarczamy angażującą technologię, a Kramp wyciska z niej to, co najlepsze tworząc innowacyjne rozwiązania oraz doskonaląc procesy, produkty i usługi.

W ciągu jednego roku zgłoszono 5 razy więcej pomysłów i wdrożono o 300 pomysłów więcej niż w poprzednim systemie sugestii przez 2 lata.

Dlaczego firma zdecydowała się wdrożyć Sherlocka?

Wartości firmy składają się z czterech filarów – zaangażowania, współpracy, stawiania satysfakcji klienta na pierwszym miejscu oraz wspierania postaw proinnowacyjnych. Kramp dostrzegł potencjał aplikacji w wsparciu oraz lepszym wykorzystaniu każdego z nich.

  • Zaangażowanie. Szukano rozwiązania, które będzie budować współodpowiedzialność i świadomość realnego wpływu na wyniki firmy wśród pracowników.
  • Współpraca. Poszukiwano sposobu na odrodzenie chęci do dzielenia się pomysłami i problemami w zespołach. Poprzedni system sugestii wzbudził frustrację wśród pracowników, ponieważ ich zgłoszenia nie były zaopiekowane.
  • Satysfakcja klienta na pierwszym miejscu. Ze względu na rozproszony charakter firmy i jej wielkość borykano się z trudnościami z przepływem informacji. Poszukiwano narzędzia, które umożliwi zebrać wszystkie problemy w jednym miejscu i efektywnie nimi zarządzać, by dostarczać klientom najwyższą jakość.
  • Przedsiębiorczość. Kramp szukał systemu sugestii, który będzie rozwijał w pracownikach postawę proaktywności i przejmowania inicjatywy. Zaangażuje ich w zgłaszanie pomysłów, a także zachęci do brania odpowiedzialności za ulepszanie i optymalizowanie produktów i usług.

Procesy i etapy działań

Etap 1:

Analiza potrzeb klienta.

Etap 2:

Warsztaty, w ramach których ustalono cele wdrożenia, jego zakres oraz pozyskano dane niezbędne do konfiguracji aplikacji pod firmę.

Etap 3:

Pilotaż obejmujący 288 pracowników z działów Logistyki i Retail (10 sklepów sieci Grene).

Etap 4:

Multikanałowa kampania informacyjna (m.in. Intranet, forum wewnętrzne, Yammer, Kramp TV)

Etap 5:

Wdrożenie aplikacji Sherlock Waste w całej firmie, liczącej 582 pracowników.

Etap 6:

Utrzymanie zaangażowania pracowników.

Kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem systemu ciągłego doskonalenia

Niewątpliwym wyzwaniem było odbudowanie zaufania do systemów sugestii i wpłynięcie na morale pracowników, którzy czuli się sfrustrowani. Aby to osiągnąć, na etapie przygotowywania do pilotażu wspólnie z Kramp wypracowaliśmy cele i wskaźniki, które będą świadczyły o sukcesie wdrożenia.

Kluczową kwestią było również usprawnienie przepływu informacji o problemach między oddziałami firmy i sklepami sieci Grene. Umożliwił to charakter systemu sugestii. Zgłoszenia w aplikacji są widoczne dla wszystkich pracowników, bez względu na to, gdzie się znajdują, a samo narzędzie umożliwia wewnętrzną komunikację.

Zastosowane rozwiązania

  • Przeprowadzono rollout aplikacji na całą firmę poprzez 18 szkoleń wdrażających w mniejszych grupach. Dzięki przeszkoleniu pracowników podzielonych na zespoły mogliśmy lepiej przekazać wiedzę, a także udzielić odpowiedzi na pytania wszystkim uczestnikom szkolenia.
  • Wdrożono konkurs kwartalny w celu kształtowania zaangażowania pracowników. Najbardziej aktywni użytkownicy są wynagradzani za proaktywną postawę w doskonaleniu organizacji.
  • Wdrożono Kalkulator Efektów Biznesowych. Dzięki niemu firma wie, ile oszczędności wygenerują rozwiązane problemy.
  • Ambasadorzy Sherlocka wzięli udział w grze Lean, podczas której poznali proces identyfikacji problemów i eliminacji marnotrawstw.
  • Wyznaczono i przeszkolono trzech Administratorów aplikacji, którzy moderują zgłoszeniami, czuwają nad bieżącym rozwiązaniem problemów i wysoką aktywnością pracowników.
  • Stworzono studium kategorii, aby ułatwić pracownikom prawidłową kategoryzację zgłoszeń.

Jakie efekty przyniosła współpraca z Sherlock Waste?

785

zgłoszonych problemów

1223

zgłoszonych pomysłów

440

rozwiązanych problemów (56%)

37%

wskaźnik zaangażowania pracowników w aplikacji na poziomie 37%

80%

pracowników korzystających z aplikacji

O KRAMP Sp. z o.o.

Kramp Polska jest częścią Kramp Group, największego w Europie dystrybutora części zamiennych oraz akcesoriów dla sektora rolniczego i technicznego. Grupa jest obecna na rynku od 70 lat. Zatrudnia ponad 3000 pracowników w centrach logistycznych i biurach sprzedaży, ulokowanych w 24 krajach Europy. W ofercie firmy znajduje się ponad 500 000 produktów dla branży rolniczej, ogrodniczej, prac ziemnych i producentów OEM. Prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego, aplikacji mobilnej oraz jest franczyzodawcą sieci sklepów Grene.