Aż 9-krotny wzrost liczby zgłoszonych sugestii na osobę

Zobacz, jak Sherlock Waste przynosi realne korzyści dla firmy GEFCO Polska   Klient: GEFCO Polska Liczba pracowników: 600 Branża: logistyczna Sektor: zaopatrzenie i dystrybucja przemysłowa Czas trwania: Aplikacja została wdrożona w 2020 roku i jest stale wykorzystywana (stan na 22.02.2022)   Jaki problem miała firma? Od kilkunastu lat w Grupie GEFCO używano systemu sugestii STIM, w którym zgłoszeniapracowników przyjmowane były formularzach papierowych. Niestety, system […]