Zobacz, jak Sherlock Waste przynosi realne korzyści dla firmy GEFCO Polska

 

Klient: GEFCO Polska

Liczba pracowników: 600

Branża: logistyczna

Sektor: zaopatrzenie i dystrybucja przemysłowa

Czas trwania: Aplikacja została wdrożona w 2020 roku i jest stale wykorzystywana (stan na 22.02.2022)

Jaki problem miała firma?

Od kilkunastu lat w Grupie GEFCO używano systemu sugestii STIM, w którym zgłoszenia
pracowników przyjmowane były formularzach papierowych. Niestety, system ten nie
sprawdził się, a pracownicy niechętnie mówili o pojawiających się problemach i swoich
pomysłach na ich rozwiązanie. Firma prowadziła wiele kampanii aktywizujących
pracowników do zgłaszania pomysłów, jednakże efekty tych kampanii były krótkotrwałe.

Zastosowane rozwiązania

Od 2019 roku GEFCO Polska rozpoczęło budowanie kultury Lean w swojej organizacji. Na
początek 40 liderów zespołów wzięło udział w programie rozwojowym Lean Green Belt®.
Dla tej grupy został też uruchomiony pilotaż systemu doskonalenia Sherlock Waste. Dzięki
temu mogli oni poznać funkcje oraz możliwości, jakie daje system. Po przeanalizowaniu
wyników, przedsiębiorstwo zadecydowało się w 2020 roku wprowadzić Sherlock Waste dla
wszystkich pracowników. Wdrożenie to odbyło się w wyjątkowy dla firmy sposób, ponieważ
przygotowania, szkolenia i on-boarding odbyły się w 100 procentach zdalnie.

Jakie efekty przyniosła współpraca z Sherlock Waste?

Zastąpienie tradycyjnego systemu sugestii systemem doskonalenia Sherlock Waste
spowodowało 9-krotny wzrost liczby sugestii na osobę oraz 7-krotny wzrost ROI.
Stworzony został również nowy standard procesu doskonalenia. Zdefiniowano role w
zespołach, a bezpośredni przełożeni zostali odpowiedzialni za zgłoszenia od swoich
pracowników. Liderzy dostali również wsparcie w postaci specjalnie stworzonej Akademii
Lidera. Decyzje te sprawiły, że pojawiające się problemy są rozwiązywane na bieżąco.
Dodatkowo wprowadzono również cykliczne przeglądy na wszystkich poziomach firmy.
Dzięki systemowi Sherlock Waste proces doskonalenia wpisany jest naturalnie w codzienny
rytm pracy. Ludzie skupiają się na problemach, na tym, co rzeczywiście przeszkadza im w
działaniu. Odpowiedzialność za doskonalenie należy, w odróżnieniu od tradycyjnego systemu
sugestii, do każdego pracownika.

Używając Sherlocka codziennie podnosimy efektywność i bezpieczeństwo naszej pracy. Czujemy, że mamy realny wpływ na działanie firmy, a to przynosi nam dużą dawkę motywacji i zaangażowania.

Anna Matecka, pracownica firmy GEFCO

O GEFCO Polska

 

GEFCO Polska jest częścią Grupy GEFCO należącej do pierwszej dziesiątki europejskich
operatorów logistycznych. W Polsce działa od kwietnia 1999 r. Siedziba główna mieści się w
Centrum Warszawy natomiast oddziały znajdują się w trzynastu lokalizacjach w całym kraju. Firma oferuje globalne i innowacyjne rozwiązania dla logistyki zaopatrzenia oraz dystrybucji przemysłowej, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Rynek docelowy to głównie branże: motoryzacyjna – producenci samochodów, części i komponentów, elektroniczna, materiałów
budowlanych, kosmetyczna, FMCG oraz inne przemysłowe. GEFCO Polska zatrudnia
obecnie ponad 600 pracowników


Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach eliminacji marnotrawstwa, podniesieniu efektywności zespołów, czy wzrostu satysfakcji z pracy w swojej firmie?

Możesz też umówić się bezpośrednio na spotkanie – Bezpłatna Konsultacja