Praktyczne zastosowania

Jedno narzędzie, wiele funkcjonalności i kilka praktycznych zastosowań. Zobacz jaką wartość może przynieść Ci wdrożenie Sherlocka w zależności Twojej roli i celów w organizacji.

Lean i ciągłe doskonalenie

Każdego dnia Twoi pracownicy napotykają setki problemów, które wpływają bezpośrednio na wyniki biznesowe, a nierozwiązywane dodatkowo zwiększają w nich poziom frustracji. Z Sherlockiem zbudujesz kulturę ciągłego doskonalenia i staniesz się bardziej Lean!

System sugestii

Tradycyjne systemy sugestii angażują najwyżej 20% pracowników i często wymagają olbrzymich nakładów czasu na ich obsługę. Sherlock to gotowe rozwiązanie do zgłaszania i wdrażania usprawnień z automatycznymi raportami, powiadomienia i panelem zarządzania dla administratorów oraz aplikacją mobilną dla pracowników.

System sugestii

Tradycyjne systemy sugestii angażują najwyżej 20% pracowników i często wymagają olbrzymich nakładów czasu na ich obsługę. Sherlock to gotowe rozwiązanie do zgłaszania i wdrażania usprawnień z automatycznymi raportami, powiadomienia i panelem zarządzania dla administratorów oraz aplikacją mobilną dla pracowników.

Zaangażowanie pracowników

Czego oczekują ludzie od lidera? Przede wszystkim, że szanuje innych, zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów i uczenia się, daje możliwość do mówienia o problemach i wspiera w rozwiązywaniu, jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników. Sherlock łamie silosy między działami oraz między pracownikami i managerami, udrażnia komunikacje, daje poczucie wpływu i przynależności.

Innowacje pracownicze

Aż 84% kadry zarządzającej uważa, że innowacje są kluczem do wzrostu ich firmy w przyszłości. Tymczasem tylko 6% z nich jest zadowolonych z poziomu innowacyjności swojej organizacji. Dzięki Sherlockowi uwolnisz potencjał pracowników do wdrażania innowacyjnych pomysłów.

 

Innowacje pracownicze

Aż 84% kadry zarządzającej uważa, że innowacje są kluczem do wzrostu ich firmy w przyszłości. Tymczasem tylko 6% z nich jest zadowolonych z poziomu innowacyjności swojej organizacji. Dzięki Sherlockowi uwolnisz potencjał pracowników do wdrażania innowacyjnych pomysłów.

Zobacz Sherlock Waste w akcji!