Jak działa Sherlock Waste?

Poznaj działanie systemu od zgłoszenia do efektów biznesowych.

01 Problemy

Proste dodawanie zgłoszeń

Zamień problemy pracowników w okazję do doskonalenia.

Dodanie zgłoszenia w systemie zajmuje średnio mniej niż minutę.

Dzięki aplikacji mobilnej można zgłaszać problemy z dowolnego miejsca i w każdej chwili.

Do każdego opisu tekstowego można dołączyć zdjęcie lub film.

Do każdego problemu przypisane są osoby odpowiedzialne za jego rozwiązanie np. przełożony lub manager.

02 Pomysły

Wspólne szukanie pomysłów

Uwolnij potencjał swoich pracowników, aby usprawniać firmę.

Dzięki otrzymanym pomysłom uzyskasz wgląd w to, jak Twoi pracownicy myślą o rozwiązywaniu problemów.

Dzielenie się pomysłami pozwala pracownikom stać się częścią rozwiązania zamiast być źródłem problemu.

Otwarcie się na propozycje usprawnień to skuteczny sposób na zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie firmy.

Możesz użyć aplikacji, aby polubić pomysły innych użytkowników, co pomoże im zidentyfikować te najlepsze do wdrożenia.

Narzędzia wspierające generowanie pomysłów

Wyzwania na innowacje

Wyzwania to funkcjonalność, która świetnie sprawdza się do generowania pomysłów zgodnych z aktualnymi potrzebami firmy. Umożliwia także poznanie problemów w określonym obszarze organizacyjnym. W obliczu wyzwań pracownicy bardziej angażują się w dodawanie zgłoszeń. A to pomaga wykrzesać najlepsze propozycje na usprawnienia i rozwiązanie wielu problemów biznesowych.

Watson - wsparcie AI w generowaniu rozwiązań

Watson to funkcja naszego systemu wykorzystująca sztuczną inteligencję opracowaną przez OpenAl. Jest to rozbudowany model językowy znany jako ChatGPT, który został wytrenowany na ogromnej ilości danych. Watson bazuje na opisie zgłoszenia od pracownika i dodatkowych szczegółów, które można mu dostarczyć. Jest w stanie odpowiadać na pytania i generować propozycje pomysłów, które pomogą szybciej znaleźć właściwe rozwiązanie problemu.

Wybór priorytetów

Pozwól pracownikom wspólnie decydować, które zgłoszenia są dla nich najważniejsze.

Kliknięcie tego przycisku umożliwia pracownikom wskazanie, że dany problem także ich dotyczy i jest dla nich ważny. Niektóre zgłoszenia zbierają nawet po kilkadziesiąt lub kilkaset “Mam to samo”, a to jednoznacznie nadaje im priorytet w systemie.

Każde  zgłoszenie  można  skomentować,  zadawać  pytania i wchodzić w dialog ze współpracownikami. Dzięki temu można lepiej zrozumieć perspektywę pracowników.

Dzięki funkcji filtrowania i wyszukiwania można łatwo znaleźć konkretne problemy.

Narzędzie wspierające wybór priorytetów

Kalkulator efektów biznesowych

Możesz mierzyć oszczędności dla efektów istotnych z perspektywy Twojego biznesu np. produktywności, bezpieczeństwa lub jakości. Wystarczy, że w kreatorze określisz zmienne, utworzysz wzór ze wskazanych zmiennych i wybierzesz jednostkę, w której będzie wyświetlany. Pracownicy po dodaniu problemu lub pomysłu zostaną poproszeni o wypełnienie formularza. Na podstawie udzielonych informacji kalkulator  automatycznie  obliczy  wynik  dla  zdefiniowanych efektów.

04 Postępy

Wdrażanie rozwiązań

Skuteczne zarządzanie procesem doskonalenia – od momentu zaakceptowania pomysłu, aż po jego pełne wdrożenie.

Wdrożenie rozwiązań często wymaga skoordynowanej pracy wielu osób. Moduł „Wdrażanie Rozwiązań” ułatwia komunikację między zespołami, umożliwiając szybki przepływ informacji i wspierając skuteczną współpracę.

Pełna widoczność procesu wdrożenia dla wszystkich zainteresowanych stron.

Funkcjonalność jest zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom firm o różnym rozmiarze i strukturze. Bez względu na to, czy wdrażasz pojedyncze rozwiązanie, czy całą serię innowacji.

Narzędzie wspierające wdrażanie rozwiązań

Powiadomienia i zarządzanie statusami

Dzięki systemowi w każdej chwili masz łatwy wgląd masz wgląd w status zgłoszeń. Natychmiastowe powiadomienia i notyfikacje zapewniają błyskawiczną komunikację i sprawiają, że jesteś na bieżąco.

05 Efekty biznesowe

Monitoring efektów biznesowych

Mierz efekty wdrażanych inicjatyw w wybranych przez Ciebie perspektywach biznesowych.

Ta funkcjonalność umożliwia ciągłe monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celów biznesowych. Dzięki temu, możesz szybko reagować na ewentualne odstępstwa od planu i dostosowywać strategię firmy, aby lepiej spełniać jej cele.

Otrzymuj dane, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji. Dzięki możliwości analizy wyników biznesowych w czasie rzeczywistym, zarządzanie firmą staje się bardziej efektywne i celowane.

Monitorowanie efektów biznesowych pozwala na identyfikację niewykorzystanego potencjału i obszarów, które mogą przynieść dodatkowe korzyści.

Narzędzia wspierające system na każdym etapie

Wielojęzykowy tłumacz zgłoszeń

Wielojęzyczny tłumacz zgłoszeń w systemie Sherlock Waste stanowi niezastąpione narzędzie, które wspiera efektywność na każdym etapie działania. Działa on jako most komunikacyjny, umożliwiający użytkownikom dzielenie się pomysłami, problemami oraz komentarzami w dynamicznym, wielojęzycznym środowisku pracy.

Grywalizacja i rankingi

Dzięki systemowi punktów przyznawanym za aktywności i rankingom indywidualnym oraz zespołowym możesz zbudować ducha pozytywnej rywalizacji wokół kultury doskonalenia w firmie. Grywalizacji z elementem cyklicznego doceniania pracowników to świetne narzędzie wspierające zaangażowanie.