Praca zdalna. Nowe otwarcie

Praca zdalna? Niemożliwe! Nie da się ze względów technicznych! Nie będę w stanie kontrolować zespołu! Nagle stare laptopy ożyły… Przeciążone platformy konferencyjne wypełniły się tłumem… 

Innowacje w pracy zdalnej

praca zdalna

Zespół to kompetencje i energia. W trudnych wyzwaniach jest bardziej kreatywny niż nawet najlepszy, ale indywidualny specjalista. Czy dotyczy to również gry na odległość?